Nano Design

Asker Kommune

Nano har designet en 6-siders brosjyre for Asker Kommune, om psykisk helse. Brosjyren ble satt opp på fem språk - norsk, tigrinya, somalisk, arabisk og persisk.

asker_brosjyre.jpg
asker_brosjyre2.jpg
asker_brosjyre3.jpg