Nano Design
nano_askerprodukt_1.jpg

Asker Produkt

Målet er å skape god livskvalitet

Asker Produkt er en vekstbedrift i Asker.

Nano har samarbeidet med Asker Produkt siden 2001, da vi designet ny profil for kunden. Siden har vi videreutviklet profilen på mange ulike tiltak, fra postale elementer og brosjyremateriell, til kakedekor, bildekor og vindusdekor.

Asker produkt sin profil bygger på likeverd, åpenhet og muligheter. Den er ren og elegant, men samtidig folkelig og raus.