Nano Design

Datatilsynet

Ny, samlende profil

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. De skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Nano har videreutviklet den visuelle identiteten til Datatilsynet. Datatilsynet hadde behov for å samle det grafiske visuelle uttrykket. Profilen fremstod som sprikende og lite helhetlig. Nano har i den forbindelse utarbeidet maler for postale elementer, rapporter og veiledere, samt diverse andre tiltak. Vi har jobbet med Birgitte Blandhoel som har laget illustrasjoner.