Nano Design
nano_gronnvekst.jpg

Grønn Vekst

En levende jord

Grønn Vekst leverer jord som er rik på mikroliv. 

Da Grønn Vekst skulle få sin egen grafiske profil, og egne nettsider, var det et ønske at den visuelle profilen skulle linkes opp mot morselskapet, Høst. Samtidig ville de skape sin egen identitet. Vi brukte farger på en ny måte, i tillegg til at vi utviklet et eget rammeverk med egne designprisipper.  

Nano har designet en serie med jordposer til salg i butikk. Vii utarbeidet illustrasjoner og en spennende fargepalett, for å differensiere de ulike produktene.

I tillegg til nettsidene og jordposene, har Nano designet diverse markedsmateriell, bildekor og profilelementer. Nylig har Nano også utarbeidet nye nettsider for morselskapet, Høst.

verdieniavfall.no

gronnvekst.no