Nano Design

Initiativ for Etisk handel

Viktig kunde, med viktige bidrag

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Nanos oppgave i møte med IEH var å oppdatere profilen deres, og alt markedsmateriell. IEH ønsket en modernisering av logo, samt oppdatering av full profil. Vi har gitt dem en ansiktsløfting ved små justeringer på logo, og videreføring av fargepalett, typografi og grafiske elementer. 

Nano har levert alt fra nettsider, brosjyremateriell og årsrapporter, til skilting, foliering og invitasjoner. De ulike tiltakene er krydret med bruken av en tydlig fargepalett og sterke bilder som skaper en rød tråd i den visuelle profilen.

ieh.no