Nano Design
KID_1.jpg

Kultur- og idrettsbygg i Oslo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo.

Nano har designet deres aller første årsrapport, brosjyremateriell for Nye Deichman og Munchmuseet i Bjørvika, strategisk plan, samt en serie med rollups.