Nano Design

Kultur- og idrettsbygg

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo.

Nano er så heldig og har fått Kultur- og idrettsbygg på kundelisten. Vi har fått leke oss med den flotte grafiske profilen utarbeidet av Snøhetta. 

Vi har så langt laget årsrapport og roll-ups, og vi har flere spennende prosjekter på gang.