Nano Design

Initiativ for etisk handel

IEH bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Nano Design har levert alt fra nettsider, brosjyremateriell og årsrapporter, til skilting, foliering og invitasjoner.

initiativforetiskhandel.no
localresourcesnetwork.no

nano_IEH_arsrapport.jpg
nano_IEH_arsrapport2.jpg
nano_IEH_rapport.jpg
nano_IEH_1.jpg
nano_IEH_2.jpg
nano_IEH_3.jpg