Nano Design
nano_omsorgsbygg_leskur_2016.jpg

Omsorgsbygg

Omsorgsbygg med ny visuell profil

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, underlagt et eget styre. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for kultur og næring.

Nano vant anbudsrunden, og har utarbeidet den visuelle identiteten til Omsorgsbygg. Logoen gjenspeiler en byfølelse, og signaliserer ved sin fargebruk, at de satser tungt og miljøvennlig utbygging.

Nano har utabeidet en rekke tiltak i den nye profilen; årsrapport, leskurkampanje, postale elementer, annonser, samt diverese brosjyremateriale.