Nano Design
nano_RVTS_brosjyrer.jpg

RVTS Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
Nano Design jobber både digitalt og trykkbasert for RVTS. Vi har også utviklet en verktøykasse til bruk i direkte arbeid med traumeutsatte barn og unge. I den forbindelse samarbeidet vi også med Bredtveit kvinnefengsel, der de innsatte sto for utsmykking av tilhørende trefigurer.

nano_RVTS_trygg.jpg
nano_RVTS.jpg
IMG_7270.jpg
IMG_7273.jpg
IMG_7274.jpg
nano_RVTS_brosjyrer.jpg