Nano Design
nano_tns6.jpg

TNS Gallup

Videreføring av TNS sin grafiske profil

TNS Gallup er Norges største markedsanalysebyrå.

Nano har fått være med å videreutvikle den grafiske profilen til TNS Gallup. Vi har stått for skilting og dekor av deres lokaler i Oslo. Vi har laget diverse nyhetsbrevmaler og utviklet en serie med illustrasjoner. I tillegg har vi vært med på en rekke kampanjer, samt diverse andre tiltak der det har vært behov for grafiske tjenester.